Květen 2008


Fotogalerie

19. května 2008 v 14:22 | mišula |  Salvador Dali
Dalí y Domenech [dali i domenek] Salvador
jeho muzeum

Životopis

19. května 2008 v 14:16 | mišula |  Salvador Dali
Salvador Felip Jacint Dalí Domènech (11. května 1904 - 23. ledna 1989) byl významný katalánský malíř, známý pro svá surrealistická díla.
Dalího práce jsou proslulá překvapující kombinací bizarních snových obrazů s prvotřídním kreslířským a malířským projevem inspirovaným renesančními mistry. Své nejznámější dílo Persistence paměti dokončil roku 1931. Umělecký repertoár Salvadora Dalího zahrnoval i film, fotografii a tvorbu plastik. S Waltem Disneyem spolupracoval na krátkém animovaném filmu Destino, který byl po svém uvedení v roce 2003, dávno po Dalího smrti, nominován na cenu Americké filmové akademie. Jako rodák z Katalánska, trval Dalí na tom, že má arabské kořeny. Tvrdil, že jeho předkové byli potomci Maurů, kteří do Španělska vtrhli roku 711 a tomuto původu přisuzoval "svoji lásku ke všemu, co je zlaté a přehnané, svoji vášeň pro luxus a svou lásku pro orientální oblečení. Dalí byl umělcem obrovského talentu a fantazie. Rád dělal neobvyklé věci, jen aby na sebe přitáhl pozornost, což občas unavovalo jak obdivovatele jeho díla tak i jeho kritiky. Dalího výstřední a teatrální chování často v očích veřejnosti zastínilo jeho práci. Tato cílená pozornost však vedla k uznání jeho tvorby širokou veřejností a prodeji mnoha jeho děl. Zemřel na následky popálenin, když při experimentech se svíčkami vzplála jeho postel.
Stan Lauryssens (1946), pracoval jako novinář, než se stal uměleckým a investičním makléřem specealizujícím se na dílo Salvadora Dalího. Za obchodování s padělky se dostal do vězení a po návratu začal psát detektivní příběhy. V Belgii získal cenu Hercula Poirota za nejlepší dektektivní příběh roku.Dělal interview s Hitlerovými stoupenci,kteří přežili válku a napsal knihu o třetí říši. Stan Lauryssens byl Dalího soused po několik let ve vesnici Cadaqués ve španělském Katalánsku. Své setkání s umělcem, které velmi ovlivnilo jeho život, literárně zpracoval. Ve své knize mimo jiné odhaluje i narůstající malířovu posedlost po penězích. Práva na vydání této knihy, odhalující pravdu o Dalím byla prodána do více než 30 zemí. Podle románu Salvador Dalí - skutečný příběh je natočen film pod názvem Dali & I: The Surreal Story. Film režíroval Andrew Niccol. Stana Lauryssense si zahraje Cillian Murphy a Al Pacino samotného Dalího.

Zkráceně

19. května 2008 v 14:13 | mišula |  Salvador Dali
Dalí y DomDalí y Domenech [dali i domenek] Salvador,
* 11. 5. 1904, + 23. 1. 1989,
španělský surrealistický malíř, grafik, výtvarný kritik a spisovatel.
Obrazy ovlivněny metafyzickou malbou G. de Chirica a kubismem P. Picassa. První surrealistický obraz namaloval v roce 1927 (Krev je sladší než med).
Rozvíjel vlastní plastický styl pomocí trompe-ľoeil a stínování; dosáhl halucinačních obrazů sexuálních fantasmagorií plných strachu (reakce na Freudovu teorii). 1936 vznikl aktuální obraz Předtucha občanské války. Autor i módních podobizen a náboženských obrazů (Ukřižování), řady knižních ilustrací (Don Quijote) a návrhů několika výprav pro balet (Bakchanále, Labyrint). Vydal vlastní fiktivní životopis. S L. Buńuelem natočil filmy Andaluský pes a Zlatý věk.
Podle mě byl Dalí arogantní egoista..narodil se proto aby byl Salvadorem Dalim..a každým dnem byl na sebe pyšnější a pyšnější, bodejť taky ne,že jo když takhle machřil..kdo by nechtěl bejt salvadorem dalim.. četla sem jeho životopis ale nedočetla sem ho celej.. proste Dali se snažil na sebe hodně upoutávat pozornost.. byl rád obdivován a snažil se na sebe upoutávat uplně všude,rád provokoval svou výstředností ..

Jeho život

19. května 2008 v 14:12 | mišula |  Salvador Dali
Cesáreo Rodríguez Aguilera řekl: ...v Dalího osobě -u něho snad víc než u kteréhokoli jiného malíře- se k sobě těsně váže umění, frivolnost, senzačnost, introspektivní analýza, vlastní trauma a fobie, které koneckonců jsou věrným odrazem současné doby.

Obvyklé matení pojmů, tak typické pro Dalího i pro surrealismus, ovládá všechny malířovy projevy, všechno jeho jednání. V roli veřejného činitele, v častých projevech a uchvacujících přednáškách, ve vlastním životopise (který je nejpodmanivější částí jeho literárního díla), v románech, ilustracích, dekoracích, jevištních výpravách, plakátech..., zkrátka v každé své činnosti vystupoval umělec jako neúnavný a vášnivý představitel oné jedinečné a nespoutané osobnosti, která se jmenuje Salvador Dalí.

Narodil se dne 11. května ve Figuerasu (Gerona), jeho otcem byl notář Salvador Dalí a matkou Felipa Doménechová. Jednoho dne se dovídá, že se narodil tři roky po smrti svého bratra, jemuž bylo tehdy sedm let a který se rovněž jmenoval Salvador. Začala na ně silně doléhat myšlenka na mrtvého bratra. Tato okolnost, zjištěná dodatečně, v něm vyvolala představu, že existoval mrtvý ještě před svým narozením, že se smrt stala jeho druhou přirozeností, že jeho vlastní podoba mu byla uloupena, že existuje pouze jako zástupce a záměna. Už od mládí měl neustálou potřebu prosazovat se. Svou identitu nalezl v mateřském lůně a opět ji objevuje právě tam. Znovu a znovu se navrací do fetální polohy: kolena pod bradou, paže mezi nohama, tvář v dlaních, sevřené prsty dohromady propletené.

Rozhodující léta:
Nejdůležitější fáze Dalího tvůrčího období trvala dvanáct let. začíná roku 1922, kdy vstoupil na školu krásných umění san Fernando v Madridu, a trvá až po jeho první cestu do Spojených států v roce 1934. Od bázlivosti a venkovské ostýchavosti, které ho provázely od jeho příchodu do Madridu, až k smělosti a sebejistotě, s nimiž vstupoval na půdu Severní Ameriky, uplynul ve zkratce celý jeden lidský věk. Také jeho tvůrčí síly dosahují v tomto období svého nejvyššího rozkvětu. Dalího budoucnost se rodí a krystalizuje právě v oněch letech. jeho řemeslná zručnost dosahuje tehdy nevyšší dokonalosti, jeho bohatá invence přináší nejzajímavější objevy. Rodí a vyvíjí se surrealista, jehož už nebude možné nikdy pominout.

Léta 1918-1927
Vzhledem k svému nespornému uměleckému nadání byl zapsán na Městskou školu kreslení ve Figuerasu. Zde se ho ujal profesor Juan Núnez, nositel Římské ceny v oboru grafiky, pod jehož vedením se na dílech Rembrandtových poučil o účincích temnosvitu. V této době maluje žánrové obrázky, několik portrétů a další oleje s vtlačenými oblázky, veden už tehdy snahou, od níž ani později v životě nikdy neustoupil, vyjádřit v obraze třetí rozměr. V roce 1918 vystavuje spolu s dalšími místními umělci několik olejů a nachází příznivý ohlas u kritiky. Dostává zakázku na plakát pro Trhy a slavnosti sv. Kříže ve městě Figueras.

V 17 letech je přijat na speciální školu malířství, sochařství a grafiky při škole krásných umění San Fernando v Madridu. Po vyloučení z této školy odchází do Paříže. Setkává se s Picassem. Roku 1927 namaloval obraz Krev je sladší než med, který je považován za první surrealistickou tvorbu. Prostřednictvím Miróovým se seznamuje s André Bretotem a stává se členem surrealismu.

Umělecká tvorba let 1927-1989
Provádí jevištní výpravu ke komedii Síly lásky a kouzel, spolupracuje na scénáři Andaluského psa, spolupracuje na scénáři Zlatý věk, vystavuje v newyorském Julien Levy Gallery a v barcelonské Gallería Dalmau, roku 1934 se v Londýně seznamuje se Zikmundem Freudem, později vyloučen ze surrealistické skupiny, 1937 realizuje v New Yorku výzdobu výkladních skříní pro obchodní dům, vydává manifest Prohlášení nezávislosti fantazie a práva člověka na vlastní bláznovství, s přítelem spolupracuje na baletu Bakchanálie, 1942 vychází jeho kniha Tajný život S.D., k baletu Sentimentální rozhovor a Šílený Tristan zhotovuje kostýmy a jevištní výpravu, ilustrace Dona Quijota a Macbetha a tvoří akvarely pro Třírohý klobouk, spolupráce na římském filmu Jak se vám líbí, 1951 zahajuje práci na sto dvou akvarelových ilustracích k Božské komedii, navrhuje pro newyorské zlatníky šperky, 1973 vydává knihu Jak se stát Dalím, maluje první stereoskopický obraz: Dalí zezadu maluje Galu zezadu, 1974 dokončuje šestnáct soch pro základnu kopule v muzeu ve Figuerasu.

Nejslavnější obrazy:
Dívka z Ampurdánu, Ošatka s chlebem, Popílky-jediná práce z doby vojenské služby, předjímající umělcovy snové kreace, směřující k osvobození podvědomí, Krev je sladší než med, Podobizna Galy-objevují se už na ni mravenci a koníci, které se na jeho pozdějších plátnech nacházely jako jeden z ústředních motivů, Stálost paměti

Antropomorfní chléb-za námět si zvolil sexuální trauma: z chlebové veky a měkkých hodinek se stává zřetelný falický objekt, Galino Klekání -dokládá jím teorii skrytého erotismu v obrazech Jeana-Francoise Milleta, Měkká konstrukce s vařenými fazolemi, Paranoia, Kanibalismus podzimu, Nekonečná hádanka, Naděje!, Vzkříšení těla

Geopolitické dítě pozoruje zrození nového člověka-projev naděje ve zrození člověka budoucnosti, Melancholická atomovka-připomínka hrůzného masakru, který způsobila 6. srpna americká atomová bomba v Hirošimě, Madona z Port-Lligatu, Kristus sv. Jana z Kříže, Ukřižování, Poslední večeře, Sv. Jakub Starší

Sen Kryštofa Kolumba, Lov tuňáků, Královská hodina…